REKLAM AJANSI

Reklam ajansları, firma, kurum ve kuruluşlarının halk yığınları ile aralarında iletişim kuran köprüdürler. Firmaların doğuşundan, gelebilecekleri en üst noktaya gelene kadar ki süreçte, destek ve bazen ayak görevini gören, kitle iletişim aracıdırlar. Onların işleri tanıtımdır. Hemen her şeyi tanıtabilir, hakkında bilgi verebilirler. Hatta ürün ve hizmetlerle ilgili toplumun yargılarını değiştirebilir, ilgilerini çekebilirler, ayrıca toplum tarafından kabul edilmesini, satın alınmasını ve kullanılmasını sağlayabilirler.

Reklam ajansları kendi aralarında farklılıklar gösterebilirler. Örneğin açık hava ajansları; genellikle dijital alanlarda faaliyet gösterirler. Bunların kullandıkları araçlar şunlardır: billboard, afiş, tabela, megalight, branda baskıları, bina giydirme, araç giydirme v.b dir. Ofset baskı üzerine yani (matbaalar),çalışan ajanslar; genellikle katalog, afiş, dergi, el ilanı, insert, takvim, ajanda, masaüstü takvim çeşitleri gibi ürünleri kullanırlar. Promosyon üzerine çalışan ajanslar ise: genellikle halka ücretsiz dağıtabilecekleri, maliyeti az, fakat kullanışlı, insanlar tarafından istenebilecek, bir ürün hazırlarlar. Firmanın ismini, adresini, logosunu, iletişim telefonlarını, hazırladıkları ürünün üzerine giydirerek dağılımını sağlarlar.

İnternet reklam ajansları son zamanlarda gelişen bir sektördür. Günümüzde oldukça ciddi bir hızla yayılmaya başlamışlardır. Çünkü günümüzde internet başlı başına bir dünya ve büyük bir pazar haline gelmiştir. Halk yığınlarının, her birinin evine kadar girmiş ve etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

İnsanın olduğu her yer, tanıtımın da olduğu yerlerdir. Üretici ve tüketicilerin olduğu her yerde reklam ajansları da bulunmaktadır. Ahlaki ve yasal kurallar içerisinde firmalarla anlaşarak, onların faaliyetleri ve ürünleriyle paralel giderek, onların hedefledikleri noktalara gelmelerini sağlayan aracı kurumlardır. Onlar bu taşıma işini, firma ürün ve hizmetleri halka tanıtarak, halkın satın almasını sağlayarak yaparlar. Doğru bir kampanya; ihtiyacın olmadığı bir toplumda bile, ihtiyacı oluşturur, ürün veya hizmetin alınmasını sağlayabilir.

Günümüzde geniş halk kitleleri ihtiyaçlarını, beklentilerini, yaşam standartlarını tanıtımların etkisi altında gerçekleştirmektedir. Onlara göre yönlenmekte, onların kalite, sağlık, bilinç görülerini paylaşmaktadır. Bu durum, hem reklam ajanslarına, hem de üreticilere pazar açısından büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu alanda uzmanlaşmış bir ajans, bütün bu etki ve tepki olaylarını zaten takip edip, değerlendirmektedir. Toplumun yapısına, beklentilerine, özlemlerine göre planlamakta ve ihtiyaç sahipleri, yani kitlelere iletmektedir.